Tin mới nhất về đường đi tiếp theo của bão số 1

Trong đêm nay, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Bình luận