Tin mới nhất về đường đi của bão số 7

Bão số 7 cách bờ biển cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 420 km, cường độ bão mạnh cấp 14, giật cấp 16.

Bình luận