Tin lời cán bộ xã, hàng chục hộ dân lâm cảnh nợ nần điêu đứng

Hàng chục hộ dân tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã lâm vào cảnh nợ nần điêu đứng khi nghe theo những thông tin sai lệch của một cán bộ tín dụng Hội nông dân xã.

Bình luận