Tìm thấy mẫu ADN cá và trâu trong thịt bò viên Việt Sin

Cơ quan chức năng TP.HCM vừa cho biết, trong 2 mẫu bò viên của công ty Việt Sin được đem đi kiểm nghiệm không tìm thấy ADN của bò mà chỉ thấy ADN của cá và trâu.

Bình luận