Tìm thấy hóa thạch 1,6 tỷ năm, hé lộ lịch sử sự sống trên trái đất

Các nhà khoa học cho biết, hai hóa thạch gần giống tảo đỏ vừa được tìm thấy ở Ấn Độ sẽ làm sáng tỏ lịch sử sự sống trên trái đất.

Bình luận