Tìm kiếm máy bay Casa-212 mất liên lạc

(VTC News) - Ngay sau khi máy bay Casa-212 số hiệu 8983 mất liên lạc, Bộ Quốc phòng triển khai quyết liệt các biện pháp tìm kiếm.

QPVN 

Vũ Nguyên

Bình luận