Tiết lộ mới về 'Ngày tận thế' 21/12/2012 - VTC News - Hơi thở cuộc sống
Tiết lộ mới về 'Ngày tận thế' 21/12/2012

Tiết lộ mới về 'Ngày tận thế' 21/12/2012

(VTC News) - Phát hiện mới nhất về phiên bản lịch cổ đại chưa từng xuất hiện trước đây của người Maya ở Guatemala đang mở ra hi vọng cho thế giới.
Bình luận

Đang Nóng