Tịch thu hoặc đánh thuế nặng với xe ngoại giao vi phạm

(VTC News) - Theo dự kiến thì mức truy thu thuế cao nhất là 90%. Theo thống kê của Bộ Tài chính ước tính có khoảng 1200 xe ngoại giao sử dụng sai mục đích.
Xem Clip:

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC