Thủy quân lục chiến Mỹ tập trận đổ bộ trên Biển Đen

Thủy quân lục chiến Mỹ và Ukraine lần đầu cùng tập trận đổ bộ trên vùng Biển Đen gần thành phố Odessa, Ukraine.

Bình luận