Tin tức mới nhất về thuế nhập khẩu ưu đãi
Quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu

Quy định mức thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu

Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký ban hành Thông tư số 48/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu
Xem tiếp