Thực nghiệm dây chuyền sản xuất thuốc lắc của 'tập đoàn' ma túy lớn nhất Việt Nam

Sau khi cơ quan công an bắt giữ "tập đoàn" sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất cả nước, căn nhà được khám xét cẩn trọng và đang được thực nghiệm lại hiện trường sản xuất và chế tạo thuốc lắc.

 Video: Thực nghiệm dây chuyền sản xuất thuốc lắc lớn nhất cả nước

Bình luận