Thực hư thông tin cá hồi nuôi có thể gây ung thư

Phản hồi chính thức về thông tin cá hồi nuôi là thực phẩm độc hại và có thể gây ung thư, Hội Nghề cá Việt Nam khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Bình luận