Thủ tướng yêu cầu kiểm tra thông tin người Việt chi 7-8 tỷ USD du lịch nước ngoài

Văn phòng Chính phủ vừa có báo cáo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc người Việt "bạo tay" chi tiền đi du lịch, chi tiêu ở nước ngoài.

 

Bình luận