Thủ phạm vụ thảm sát Orlando trầm tĩnh, ít giao tiếp và dễ 'nổi điên'

Theo lời vợ cũ Omar Mateen, hắn là một kẻ dễ xúc động, thần kinh không ổn định và có xu hướng thích bạo lực.

Bình luận