Thu nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đạt 14.102 tỷ đồng

(VTC News) - Trong 5 tháng đầu năm, tại Hà Nội, thu nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đạt 14.102 tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm, tại Hà Nội, thu nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đạt 14.102 tỷ đồng. Trong tổng số tiền thu nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của Hà Nội nêu trên, thu tiền sử dụng đất đạt 11.799 tỷ đồng, tiền thuê đất 2.303 tỷ đồng. 

su dung dat

 

Trong những tháng cuối năm, để đạt và vượt chỉ tiêu thu nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo kế hoạch năm 2016 đã đề ra, lãnh đạo thành phố yêu cầu các ngành, đơn vị liên quan cần tập trung phối hợp chặt chẽ và thực hiện kiên quyết, đồng bộ các biện pháp.

Cụ thể, Cục Thuế Hà Nội - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội cần thống kê cụ thể, chi tiết danh mục các dự án nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn.

Thu Thủy
Bình luận

TIN TỨC TRONG NGÀY NÊN ĐỌC

Tin tuc trong ngay hom nay

Tin tức trong ngày mới