Tin tức mới nhất về thử nghiệm phóng
NASA thử nghiệm phóng tàu vũ trụ bằng hệ thống năng lượng nguyên tử

NASA thử nghiệm phóng tàu vũ trụ bằng hệ thống năng lượng nguyên tử

NASA đang bắt đầu thử nghiệm hệ thống mới làm giảm bớt thời gian tàu vũ trụ bay vào không gian liên sao.
Xem tiếp