Thống kê thú vị về những tên có điểm thi cao nhất 2016

Theo thống kê, những cái tên như Thy, Khuê, Uyên, Điệp, Nhài… đều là nữ, đạt điểm số trung bình các môn cao nhất, từ 5,02 - 5,13 điểm.

Bình luận