Thời tiết hanh khô bao trùm miền Bắc

Bắc Bộ đang trong thời kỳ thời tiết rất hanh khô do ảnh hưởng của khối không khí khô và lạnh đang bao trùm lên toàn miền.

Bình luận