Thời gian đào tạo Đại học, Cao đẳng được rút ngắn 1 năm

(VTC News) - Thời gian học đại học sẽ rút ngắn từ 4-6 năm xuống còn từ 3-5 năm, thời gian học cao đẳng thay vì quy định cứng là 3 năm, sẽ giảm xuống còn 2-3 năm.

Đây là điểm nổi bật trong Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

VTC1

Bình luận