Thoát tội hiếp dâm vì mắc chứng … mộng du

Một thanh niên Mỹ được xử vô tội sau khi chứng minh mình xâm hại tình dục người khác giới trong trạng thái mộng du.

Bình luận