Thoải mái đi máy bay với chiếc áo thần kỳ chứa tới 15kg hành lý

Một công ty ở Australia vừa cho ra đời một chiếc áo khoác đặc biệt có thể giúp mang được nhiều đồ hơn so với mức hành lý được mang theo quy định lên máy bay.

Bình luận