Thiếu sinh quân Nga bước đều tăm tắp trong lần đầu duyệt binh Ngày Chiến thắng

Đội thiếu sinh quân yêu nước Yunarmia, gồm các em học sinh Nga từ 11-18 tuổi, lần đầu tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Matxcơva đã khiến nhiều người bất ngờ.

Bình luận