Thiết bị thông minh giúp dọn giường vào buổi sáng cho người lười

Sản phẩm thông minh này có tên Smart-duvet, thực chất là một tấm lưới được lắp vào bên trong vỏ chăn bông bình thường mà chúng ta vẫn sử dụng.

Bình luận