Thiết bị đeo tai thông minh giúp nghe hiểu mọi ngôn ngữ

(VTC News) - Xuất hiện thiết bị đeo tai thông minh giúp bạn nghe hiểu mọi ngôn ngữ.

 

Vũ Nguyên

Bình luận