'Thiến hóa học' tội phạm ấu dâm tại Việt Nam: Khả thi hay không?

Đối với tội phạm ấu dâm, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng hình phạt "thiến hóa học" nhằm ngăn chặn nguy cơ tái phạm, còn ở Việt Nam, hình phạt này liệu có khả thi?

Bình luận