Thi Trung học phổ thông Quốc gia 2017: Thí sinh cần lưu ý điều này để không bị loại hồ sơ

Trong kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia 2017, nếu ghi sai mã ngành mã trường, thí sinh sẽ bị loại hồ sơ.

Bình luận