Thi THPT Quốc gia 2017: Thí sinh có 5 bài thi, 10 nguyện vọng vào Đại học

Bài tự chọn nào điểm cao hơn thì sẽ được tính công nhận tốt nghiệp, sẽ có phòng thi riêng cho thí sinh tự do, thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển một lần, thí sinh có tối đa 10 nguyện vọng vào Đại học

Bình luận