Thí sinh gameshow 'ngậm đắng nuốt cay' vì giám khảo hứa hão