Thí nghiệm độc đáo: Giấy có cắt được gỗ?

Liệu một lưỡi cưa làm từ chất liệu giấy mỏng manh có thể cưa đứt một thanh gỗ? Thí nghiệm độc đáo trong video sẽ cho bạn câu trả lời.

Bình luận