Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế nhổ cỏ nhai ngấu nghiến 

Mặc cảnh sát khuyên ngăn, nam tài xế say rượu vẫn cố gắng nhai thật nhiều cỏ với hy vọng qua bài kiểm tra nồng độ cồn trót lọt.