Thầy bói hành nghề qua Facebook, kiếm bộn tiền

(VTC News) - Nhiều thấy bói, thầy cúng ở Thái Lan đang sử dụng mạng xã hội như một công cụ đắc lực để hành nghề và thu hút đệ tử ở khắp châu Á, từ đó kiếm bộn tiền.

VTC14

Bình luận