Thấy bàn ghế tự di chuyển, cô gái ngất tại chỗ

Người phụ nữ không khỏi kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng bàn ghế xung quanh mình đột ngột di chuyển và bít hết mọi lối đi.

Bình luận