Thất tình ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?

Thất tình có thể sẽ khiến não bộ bị ức chế và xuất hiện những phản ứng xấu cho tâm lý.

Bình luận