Thanh niên trộm túi bột giặt, lĩnh trọn cú song phi của nữ chủ quán

Nam thanh niên đi xe máy vào cửa hàng ăn cắp gói bột giặt loại lớn, bị nữ chủ nhà phát hiện và tung chân đạp ngã.

Bình luận