Thanh niên trộm quần áo còn cẩn thận lựa đồ như đi mua sắm

Nam thanh niên lẻn vào khu nhà tập thể, rút trộm quần áo phơi ngoài sân, cẩn thận lựa những món ưng ý như thể đang đi mua sắm.

Bình luận