Thanh niên gốc Việt đột nhập Nhà Trắng khai gì?

Nam thanh niên người Mỹ gốc Việt tên Jonathan Tran (26 tuổi) bị Mật vụ Mỹ bắt sau khi đột nhập Nhà Trắng.

Bình luận