Thanh niên ăn mặc bảnh bao bẻ khóa trộm SH nhanh như 'chớp'

Nam thanh niên ăn mặc bảnh bao, đeo dây chuyền to sụ ra tay bẻ khóa SH trong tích tắc.

Bình luận