Thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương

Thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một - Bình Dương

(VTC News) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương, trực thuộc UBND tỉnh Bình Dương.

Trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương được chính thức công nhận ngày 12/11/1988 theo Quyết định số 168/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng. Đến năm 1992 tất cả các trường Sư phạm trong tỉnh bao gồm: Trường Trung học Sư phạm, Sư phạm Mầm non, Cán bộ Quản lý đã được sáp nhập lại và lấy tên là Trường Cao đẳng Sư phạm.

30 năm xây dựng và phát triển, đến nay, trường Cao đẳng Sư phạm Bình Dương có tổng số HSSV đã được đào tạo, tốt nghiệp là 22.268. Trong đó đào tạo: giáo viên THCS : 7.530; giáo viên tiểu học: 9.506 ; giáo viên Nhà trẻ Mẫu giáo: 5.232.

Trường Đại học Thủ Dầu Một được thành lập là cơ sở giáo dục đại học công lập, có tư cách pháp nhân và hoạt động tuân thủ theo Điều lệ trường đại học (ban hành ngày 30/7/2003) của Thủ tướng Chính phủ.

Trần Vũ

Bình luận
Video đang xem nhiều