Thanh Hóa: Nhiều khoản thu tự nguyện được 'sáng tạo' thành bắt buộc

Việc lạm thu bằng cách biến nhiều khoản tự nguyện thành bắt buộc ở tỉnh Thanh Hóa - địa phương có số hộ nghèo đứng đầu cả nước đã diễn ra nhiều năm qua.

Bình luận