Thăm nơi sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành

Triều Tiên đã kỷ niệm sinh nhật của cố chủ tịch Kim Nhật Thành bằng lễ duyệt binh quy mô sáng 15/4.

Bình luận