Thái Nguyên: Đường không làm mới vẫn lập trạm thu phí

Tại Thái Nguyên, nhiều người dân đang bất bình khi tuyến quốc lộ dù không được làm mới nhưng vẫn xây dựng trạm thu phí.

Bình luận