Tên trộm hậu đậu cuống cuồng tìm đường thoát thân khi bị phát hiện

Tên trộm đu dây từ trần nhà đột nhập cửa hàng, hệ thống báo động lập tức kêu inh ỏi khiến hắn hoảng hồn tìm đường thoát thân.

Bình luận