Taylor Swift phá vỡ kỷ lục ba bản ghi trên YouTube và Spotify

MV Look What You Made Me Do đã được phát hơn tám triệu lần trên Spotify và cũng phá vỡ kỷ lục phát trực tuyến một ngày của YouTube.

 

Phạm Ngoan

Bình luận