Tàu vỏ thép hư hỏng hàng loạt: Góc tối ít ai biết sau những hợp đồng 'đen'

Để những con tàu đóng theo nghị định 67 không đủ chất lượng vẫn được hạ thủy ra khơi, doanh nghiệp đóng tàu đã làm nhiều chiêu trò với ngư dân bằng những bản thỏa thuận, hợp đồng đen và cả chữ ký khống.

Bình luận