Tật đầu nhỏ nguy hiểm như thế nào?

Trẻ mắc tật đầu nhỏ sẽ chậm phát triển tinh thần, vận động và các rối loạn khác, bệnh không thể chữa được.

Bình luận