Tập tành làm ảo thuật với tấm khăn choàng và cái kết 'đắng'

Chàng trai định biểu diễn màn ảo thuật biến mất sau tấm khăn choàng nhưng kết cục lại không như là mơ.

Bình luận