Tăng VAT lên 12%: Khoản thu gần 60.000 tỷ đồng sẽ dùng làm gì?

(VTC News) - Ước tính việc tăng thuế VAT thêm 2% sẽ giúp ngân sách có thêm 59.000 tỷ đồng mỗi năm, vậy khoản tăng thu đó sẽ được dùng làm gì, có hiệu quả không?

VTC1

Bình luận