Tăng giá xăng: Sẽ đến lượt quả trứng, mớ rau - VTC News - Hơi thở cuộc sống
Tăng giá xăng: Sẽ đến lượt quả trứng, mớ rau

Tăng giá xăng: Sẽ đến lượt quả trứng, mớ rau

(VTC News) – “Chỉ trong khoảng 1–2 tháng tới, việc tăng giá xăng sẽ gây ảnh hưởng tới tất cả, từ giá quả trứng, mớ rau tới giá các sản phẩm khác”.
Bình luận

Đang Nóng