VTC News

Tăng giá xăng: Sẽ đến lượt quả trứng, mớ rau

(VTC News) – “Chỉ trong khoảng 1–2 tháng tới, việc tăng giá xăng sẽ gây ảnh hưởng tới tất cả, từ giá quả trứng, mớ rau tới giá các sản phẩm khác”.