Tận thấy “bảo tàng giết chóc thú” khủng khiếp ở Sơn La - VTC News - Hơi thở cuộc sống
Tận thấy “bảo tàng giết chóc thú” khủng khiếp ở Sơn La

Tận thấy “bảo tàng giết chóc thú” khủng khiếp ở Sơn La

(VTC News) - Khắp 4 bức tường là cả trăm cái đầu, nào là hổ, báo, trâu rừng, bò rừng, với đủ các loại màu sắc, kích cỡ, hình dáng.
Bình luận

Đang Nóng