Tận mục vườn nhất chi mai bạc tỷ đẹp hiếm có ở Hà Nội

Ở Nhật Tân (Hà Nội), hiện có không quá 10 nhà trồng mai trắng (nhất chi mai), loài hoa được đánh giá đẹp bậc nhất trong “thập đại danh hoa”, khan hiếm, khó trồng và kén người chơi.

Bình luận